Zorglabel

Ons hart klopt voor u

Zorg CDV

Vanaf halfweg maart zenden Radio 1 en 2 radiospots van de campagne “Ons hart klopt voor u” uit. Via deze link kan u ook de radiospots zelf beluisteren (er zijn 4 verschillende versies. Zelf krijgen wij het helemaal warm van het koortje.  

Wij zetten ons mee in om van ”Ons hart klopt voor u “een bekend merk te maken. Zo kan iedereen zien wat wij allemaal al lang weten: dat de medewerkers in onze woonzorgcentra zich met hart en ziel inzetten om hun bewoners met de beste zorgen te omringen!

Waarom deze campagne?

De residentiële ouderenzorg kampt met een slecht imago in de media. Negatief nieuws krijgt vaak de overhand. En dat is jammer. Want een goed imago is belangrijk voor het aantrekken van cliënten én medewerkers. Zorgnet Icuro nam daarom begin 2019 het initiatief om een brede communicatiecampagne op te zetten. Zij werken daarvoor samen met communicatiebureau Choco.

Deze campagne wil de ouderenzorgvoorzieningen in de social profit beter in de markt zetten en hen als ”merk “positioneren. Het doel is om tot een beter imago en tot meer bekendheid van de social profit voorzieningen bij ouderen, hun familie en netwerk, maar ook bij doorverwijzers, potentiële medewerkers en de pers.

HB

De ouderenzorgvoorzieningen van Zorgnet-Icuro willen hét referentienetwerk zijn voor mensgedreven ouderenzorg. Ons hart klopt voor u. Hier staan mens en zorg centraal.

Wij onderschrijven 6 engagementen waarvan iedereen deze, zonder uitleg, begrijpt.
Die jou aanspreken en waarvan men spontaan zegt:

“Ja, ik vind dat ook belangrijk. Ja, dat klopt voor mij! “


1. Hier krijgt u persoonlijke zorg, afgestemd op uw noden, want ons hart… klopt voor u

2. Hier vindt u een hartelijke thuis: wij creëren een veilige, warme en vertrouwde omgeving en bouwen zo mee aan een nieuwe thuis

3. Hier werken warme, gemotiveerde én deskundige mensen: zij geven echt om u en om elkaar

4. Hier bespreken we uw zorgtraject zoveel mogelijk in dialoog: zowel met u als met uw naasten

5. Hier staan uw levenskwaliteit en uw welzijn centraal: we gaan er steeds respectvol en verantwoordelijk mee om

6. Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg én onze medewerkers: dat is de kern van ons sociaal ondernemerschap


Op www.onshartkloptvooru.be kan je aan de hand van enkele zoekfilters (regio, zorgnood) jouw woonzorgcentrum naar voorkeur terugvinden.   

zorg Engelendale

Squatina wenst jullie een fijne eindejaarsperiode

Wens

Dat je mag vinden wat je zoekt

Dat je blijft zoeken als je vindt

Dat je de dingen blijft bekijken

Met de wijsheid van een kind

Dat elke dag één ogenblik

Je overrompelt, pakt of raakt

Dat het een jaar wordt dat de grootste afstand overbrugbaar maakt

Gedicht – Stijn De Paepe

lees meer alle berichten

De Nachtegaal - Praatcafé dementie - Dwaalgedrag - 22/11/2021

Alle mantelzorgers zijn welkom op maandag 22/11/2021 om 19u.

De spreker is Daphné, zij is een ervaren kinesist in 't Ponton.

lees meer alle berichten