1

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger? Kan ik beide aanduiden?

Weinig ouderen stellen een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aan. En dat is spijtig. Want de meesten onder hen voelen zich een pak gerust wanneer zij weten dat een persoon van hun keuze hen kan bijstaan in hun contacten met zorgverleners of hen kan vertegenwoordigen wanneer zij hun patiëntenrechten zelf niet meer kunnen uitoefenen.

Daarom lanceert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een campagne om ouderen op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger aan te duiden.

Wil jij hier meer informatie over?

 • gaw De Zandhille: Nancy Smisaert
 • wzc Engelendale: Anne Deceur
 • wzc Haerlebout/gaw Duinroos: Francine Allemeersch
 • wzc ’t Ponton: Sofie Vanlandschoot
2

Als bewoner heb jij recht…

 • Op kwaliteitsvolle zorg, inclusief pijnverlichting
 • Om vrij een professionele zorgverlener te kiezen
 • Om vrij in te stemmen met jouw zorgverlening en daar informatie over te krijgen
 • Om jouw dossier te raadplegen en er een kopie van te ontvangen
 • Op bescherming van jouw privéleven
 • Om een klacht in te dienen bij een ombudsdienst
 • Om jouw bewonersrechten te behartigen en jouw zorg mee op te volgen
3

Vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger?

De voordelen van een vertrouwenspersoon en een door jou aangewezen vertegenwoordiger:

Jij kan voor een vertrouwenspersoon kiezen wanneer:

 • Jij nog in staat bent om zelf jouw rechten uit te oefenen
 • Jij begeleid of gesteund wil worden bij contact met jouw zorgverlener
 • Jij info wil krijgen over jouw gezondheidstoestand of de voorgestelde zorghandeling
 • Jij jouw bewonersdossier wil raadplegen of hier een afschrift van wil ontvangen (na jouw uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag)

Een vertegenwoordiger kiezen en aanduiden:

Om een vertrouwenspersoon aan te duiden ben jij niet verplicht om een formulier in te vullen maar het kan wel helpen om duidelijkheid te scheppen over jouw situatie (vb. bij verblijf in een woonzorgcentrum)

Voor een vertegenwoordiger ligt dat wat anders. Jouw vertegenwoordiger is een familie, vriend of goede kennis die jij vandaag aanduidt om jou te vertegenwoordigen wanneer de dag komt dat jij zelf niet langer in staat bent om jouw patiëntenrechten uit te oefenen. 

Jouw aangewezen vertegenwoordiger (gevolmachtigde) zal in principe al jouw rechten als patiënt uitoefenen en beslissingen nemen over jouw verzorging wanneer jij dat zelf niet meer kan.

4

Zo werkt het:

Jij duidt een vertegenwoordiger aan met een schriftelijk, gedateerd mandaat dat specifiek geldt voor jouw rechten als patiënt. Dit kosteloos mandaat wordt, zowel door jou als door jouw vertegenwoordiger, ondertekend. Op www.patientrights.be vind je een voorbeeldmandaat.

Zorg ervoor dat jouw naasten weten dat dit mandaat bestaat en waar zij het kunnen terugvinden (vb. in het patiëntendossier bij jouw huisarts, bij iemand thuis, bij de notaris, …)

Als jij geen vertegenwoordiger aanduidt dan zal die taak opgenomen worden door de persoon die voorzien is in artikel 14 van de wet over de patiëntenrechten. Dit wil zeggen dat jij vertegenwoordigd zal worden door jouw echtgenoot of samenwonende partner, of bij gebrek daaraan: ofwel door een meerderjarig kind, door jouw ouders of een meerderjarige broer of zus.
Als er geen vertegenwoordiger is of wanneer zij geen akkoord bereiken dan beslist de zorgverstrekker in jouw plaats. Die zal in dat geval overleg plegen met collega zorgverstrekkers.

Meer info kan je terugvinden via: Wet 'Rechten van de patiënt' - In een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

zh Opendeurdag groep van assistentiewoningen De Zandhille 24/11/2022

Groep van assistentiewoningen De Zandhille opent zijn deuren voor jou!

Leer ons beter kennen via een rondleiding met nadien een kopje koffie en gebak!

Vooraf inschrijven is niet nodig.

lees meer alle berichten

Kunstexpositie 't Ponton

In september hielden wij een kunstexpositie die in het teken stond van dementie. Bewoners, vrijwilligers en medewerkers waren welkom!

Deze was te bezichtigen in ons woonzorgcentrum. Het was een boeiend project tussen mensen die verblijven in ’t Ponton én de mensen die er werken.

lees meer alle berichten